Posicionaments

El CEMCAT és l’òrgan encarregat de representar i transmetre l’opinió de l’Alumnat de Medicina de Catalunya. Per fer-ho, en les assamblees generals (JEMCAT) es ratifiquen uns documents que reflexen aquesta opinió. Aquests documents són els que es coneixen com a posicionaments.

Aquests posicionaments es redacten en forma de moció simple (presentada per qualsvol sòcia, CE o grup de treball) que pot ser esmenada (proposta de modificació) per qualsevol de les organitzacions d’estudiants segons quina sigui l’opinió de l’alumnat al que representa. 

Cada moció i les seves esmenes han de ser votades en assamblea pels representants de cada delegació. Així doncs, es busca garantir que l’opinió de l’alumnat quedi representada dins d’aquests posicionaments que seran defensats pel CEMCAT.

A hores d’ara, el CEMCAT té els següents posicionaments aprovats:

SALUT EN EL COL·LECTIU LGTBIQ+ EN MEDICINA

Data d’actualització XXXV JEMCAT (14/04/2023)

Podeu descarregar el posicionament aquí!

NOVES FACULTATS I NUMERUS CLAUSUS

Data d’actualització: XXXV JEMCAT (14/04/2023)

Podeu descarregar el posicionament aquí!

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Data d’actualització: XXXIV JEMCAT (30/10/2022)

PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Data d’actualització: XXX JEMCAT (07/11/2020)

FINANÇAMENT DEL SISTEMA SANITARI CATALÀ

Data d’actualització: XXX JEMCAT (07/11/2020)

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Data d’actualització: XXX JEMCAT (07/11/2020)

FEMINISME

Data d’actualització: XXX JEMCAT (07/11/2020)