Projectes locals

Una de les funcions del CEMCAT és la promoció de l’intercanvi d’experiències i idees entre els òrgans de representació estudiantil i organismes similars de les Sòcies del CEMCAT.

Així doncs, en aquesta pàgina volem exposar alguns dels projectes que actualment desenvolupen les sòcies del CEMCAT.

Podeu trobar més informació de cada sòcia en la pàgina “Qui són les sòcies?

AEMiCS

[en construcció]

AEMMar

[en construcció]

AEMUVic

[en construcció]

UB:EMcc

[en construcció]

AEMUdG

[en construcció]

CEMUAB

[en construcció]

UB:EMB

[en construcció]