Sòcies

Com s’ha explicat a la part d’Estructura, les sòcies del CEMCAT són cadascuna de les Delegacions d’Estudiants, Consell d’Estudiants o òrgan equivalent de cadascuna de les Facultats de Medicina de Catalunya.

Així doncs, les actuals sòcies del CEMCAT són:

ASSOCIACIÓ UNIVERSITARIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT (AUCS) – FACULTAT DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV)

AUCS és un òrgan vàlidament constituït dins de la xarxa pròpia de la URV que engloba els graus de medicina, fisoteràpia i nutrició. La associació està formada per tots els estudiants que vulguen formar part i que tinguen motivació per participar proactivament en l’AUCS.

Les principals accions que es realitzen són:

– Representació de l’estudiantat a la universitat vetllant pels seus interessos i desitjos, funcionant com pont entre ells i els càrregs de la facultat.

– Organitzar i col•laborar amb altres grups per oferir xerrades, tallers i events de diferents característiques que es considerin d’interés per l’alumnat.

– Representació de l’estudiantat a nivell regional i estatal en totes les organitzacions que l’AUCS formi part, com per example, aquesta que és el CEMCAT.

Si voleu coneixer més del que fem, podeu buscar-nos a les nostres xarxes socials:

Instagram: @aucs_urv

Correu: aucsurv@gmail.com

Tiktok: @aucs_urv

Càrrecs:

– Presidència: Maria Ferré

– Vicepresidència: Humbert Vallverdú

– Secretariat: Marta Ferran

– Tresoreria: Iria Guillen

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT DE LA FACULTAT DE MEDICINA (CEFM) – UdL

Facultat constituida per les carreres de Medicina, Ciencies Biomediques i Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat de Lleida.

 • Telèfon: 973 00 36 53 / 638 965 025
 • Correu: ce.fm@udl.cat
 • Insta: https://www.instagram.com/cefm_udl/
 • Twitter: https://twitter.com/cefm_udl
 • Pàgina web: https://www.estudiantat.udl.cat/ca/ce/CE-FM/

Integrants:

 • Coordinador: Gerard Ros
 • Vicecoordinador: Antonio Jesús Moral
 • Secretaria: Júlia Gesto
 • Tresorera: Garazi Gómez
 • Vocals: Carmen María Rodríguez, Soraya Alves, Pablo Valdiviels

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE MEDICINA DE LA UVic-UCC

Universitat i Facultat en la que actua: Facultat de Medicina de la de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Acrònim: AEMUVic
Descripció: [en construcció]
Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic:
* Instagram: @aemuvic
* Twitter: @AemuVic

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE MEDICINA DEL MAR

Universitat i Facultat en la que actua: Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (UPF) i Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Acrònim: AEMMar
Descripció:

L’Aemmar (Associació d’estudiants de Medicina del Mar) és una organització que representa els estudiants/les estudiantes dels graus (medicina, infermeria i enginyeria biomèdica) que s’imparteixen en la facultat de les ciències de la salut i de la vida. Ens encarreguem de:

 1. Donar veu als/les estudiants/tes en els consells d’estudiantes a nivell de Catalunya (CEMCAT) i a nivell estatal (CEEM).
 2. Preparar tallers de benvinguda, xerrades sobre feminisme i tot relacionat amb la salut, jornades clíniques…
 3. Col·laborar amb altres associacions internes com és l’AQG (Associació Quirúrgica Gimbernat) o d’altres externes com és banc de sang i molts altres més.

Cada trimestre ens reunim per preparar un esdeveniment inclòs mentre mengem i fem pinya entre nosaltres per enfortir els vincles entre els diferents membres i crear una petita família dins del campus!


Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic: aemmar.upf.uab@gmail.com
* Instagram: @aemmar__

AGRUPACIÓ D’ESTUDIANTS DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Universitat i Facultat en la que actua: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Acrònim: AEMiCS
Descripció: [en construcció]
Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic: aemics@uic.es
* Instagram: @aemics
* Twitter: @aemics

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE MEDICINA UB CLÍNIC

Universitat i Facultat en la que actua: Campus Clínic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB)
Acrònim: UB:EMcc
Descripció: [en construcció]
Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic: ubemcc@gmail.com
* Instagram: @ubemcc

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS MEDICINA UdG

L’Associació d’Estudiants de Medicina de la UdG (AEMUdG) és una associació que representa els estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona en relació amb d’altres institucions i associacions, i que s’encarrega de tractar i debatre qüestions que incumbeixen al col·lectiu estudiantil de medicina.


L’AEMUdG té tres linies d’acció principals:

 1. Promovem la conscienciació i el suport mutu entre estudiants de medicina de la UdG
  per abordar i gestionar la salut mental a través de tallers, xerrades i recursos
  d’acompanyament i autogestió.
 2. Organitzem esdeveniments i activitats que fomenten la interacció entre estudiants,
  promovem la participació en projectes solidaris i culturals, i impulsem el
  desenvolupament personal i professional dels membres de la comunitat estudiantil de
  medicina a la UdG. En resum, promovem la dinamització de la vida universitària.
 3. Ens involucrem de manera activa en la representació dels estudiants de medicina, tant
  internament—des de dins la Facultat—defensant els seus interessos davant d’altres
  estudiants i òrgans acadèmics, però sobretot externament, participant en iniciatives,
  debats i posicionaments en l’àmbit territorial, tant a Catalunya com a Espanya, per
  garantir una millor experiència educativa i laboral per a tots els estudiants de medicina.

Si voleu conèixer més sobre nosaltres, us animem a seguir-nos a les nostres xarxes
socials!
e-mail: aemudg@udg.edu
twitter: @AEMUdG
Instagram: @aem_udg

CÀRRECS:

 • PRESIDÈNCIA: Higuero Rico, Cristina
 • VICEPRESIDÈNCIA: Garcia Vidal, Maria Roser
 • SECRECRETARÍA: Palma Martinez, Gisela
 • TRESORERÍA: Martin Sanchez, Marco

CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UAB

Universitat i Facultat en la que actua: Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Acrònim: CEMUAB
Descripció:

El Consell d’Estudiants de la Facultat de Medicina de la UAB és un òrgan vàlidament constituït dins la xarxa pròpia de la UAB. Aquest Consell actua a nivell de facultat i, per tant, inclou els graus d’infermeria, fisioteràpia i medicina. Els membres del Consell són tots aquells estudiants que tenen algun càrrec electe a la Facultat a més de qualsevol estudiant voluntari amb motivació per pertànyer al Consell.

Les accions del Consell es donen en 3 línies principals:

 1. La representació de l’alumnat dins de la pròpia facultat vetllant pels seus interessos i actuant d’interlocutor amb els càrrecs de la facultat.
 2. L’organització d’activitats, tallers, campanyes, jornades, etc. Que pugin ser d’interès ludicoformatiu per a l’alumnat de la facultat.
 3. La representació dels nostres estudiants a totes aquelles organitzacions externes de les que el Consell en formi part. És dins d’aquesta línia on el Consell representa els estudiants del grau de medicina formant part del CEMCAT.

Si voleu conèixer més sobre nosaltres, us animem a seguir-nos a les nostres xarxes socials!

Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic: cem.medicina@uab.cat
* Instagram: @cemeduab

DELEGACIÓ D’ESTUDIANTS DE MEDICINA DE BELLVITGE

Universitat i Facultat en la que actua: Campus Bellvitge de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB)
Acrònim: UB:EMB
Descripció:
La Delegació d’Estudiants de Medicina Campus Bellvitge (UB:EMB) és l’òrgan de representació dels estudiants de Medicina del Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona

Cada cert temps, la Delegació es reuneix en assemblea on s’estableixen les línies generals d’actuació que permetin a l’Associació complir els seus objectius. També treballem en grups de treball per a facilitar l’obtenció dels fins de l’Associació.

També representem els estudiants de Medicina del Campus Bellvitge en òrgans externs com ara el Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya (CEMCAT) i el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

Les línees de treball principal de la UBEMB són les següents:

 1. La representació dels estudiants de la nostra facultat vetllant pels seus interessos i sent els portaveus en els congresos, reunions externes i en la resta de facultats.
 2. L’organització de les Jornades d’Estudiants de Medicina de Bellvitge (JEMB) on es relitzen activitats, tallers, xerrades… D’interés pels alumnes de Medicina.
 3. La gestió de campanyes i xerrades, tant intrauniversitàries com interuniversitàries, relacionades amb la representació estudiantil de l’alumnat de la nostra facultat.

Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic: delegacio.medicina.bellvitge@gmail.com
* Instagram: @ubemb
* Twitter: @ubemb_

CÀRRECS:

 • Presidència: Miriam Márquez
 • Vicepresidència: Judit Galtés
 • Secretaria: Alba Olmedo
 • Tresoreria: Héctor Mayor