Sòcies

Com s’ha explicat a la part d’Estructura, les sòcies del CEMCAT són cadascuna de les Delegacions d’Estudiants, Consell d’Estudiants o òrgan equivalent de cadascuna de les Facultats de Medicina de Catalunya.

Així doncs, les actuals sòcies del CEMCAT són:

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE MEDICINA DE LA UVic-UCC

Universitat i Facultat en la que actua: Facultat de Medicina de la de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Acrònim: AEMUVic
Descripció: [en construcció]
Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic:
* Instagram: @aemuvic
* Twitter: @AemuVic

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE MEDICINA DEL MAR

Universitat i Facultat en la que actua: Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (UPF) i Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Acrònim: AEMMar
Descripció:

L’Aemmar (Associació d’estudiants de Medicina del Mar) és una organització que representa els estudiants/les estudiantes dels graus (medicina, infermeria i enginyeria biomèdica) que s’imparteixen en la facultat de les ciències de la salut i de la vida. Ens encarreguem de:

  1. Donar veu als/les estudiants/tes en els consells d’estudiantes a nivell de Catalunya (CEMCAT) i a nivell estatal (CEEM).
  2. Preparar tallers de benvinguda, xerrades sobre feminisme i tot relacionat amb la salut, jornades clíniques…
  3. Col·laborar amb altres associacions internes com és l’AQG (Associació Quirúrgica Gimbernat) o d’altres externes com és banc de sang i molts altres més.

Cada trimestre ens reunim per preparar un esdeveniment inclòs mentre mengem i fem pinya entre nosaltres per enfortir els vincles entre els diferents membres i crear una petita família dins del campus!


Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic: aemmar.upf.uab@gmail.com
* Instagram: @aemmar__

AGRUPACIÓ D’ESTUDIANTS DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Universitat i Facultat en la que actua: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Acrònim: AEMiCS
Descripció: [en construcció]
Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic: aemics@uic.es
* Instagram: @aemics
* Twitter: @aemics

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE MEDICINA UB CLÍNIC

Universitat i Facultat en la que actua: Campus Clínic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB)
Acrònim: UB:EMcc
Descripció: [en construcció]
Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic: ubemcc@gmail.com
* Instagram: @ubemcc

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS MEDICINA UdG

Universitat i Facultat en la que actua: Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG)
Acrònim: AEMUdG
Descripció: [en construcció]
Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic: aemudg@gmail.com
* Instagram: @aem_udg
* Twitter: @AEMUdG

CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UAB

Universitat i Facultat en la que actua: Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Acrònim: CEMUAB
Descripció:

El Consell d’Estudiants de la Facultat de Medicina de la UAB és un òrgan vàlidament constituït dins la xarxa pròpia de la UAB. Aquest Consell actua a nivell de facultat i, per tant, inclou els graus d’infermeria, fisioteràpia i medicina. Els membres del Consell són tots aquells estudiants que tenen algun càrrec electe a la Facultat a més de qualsevol estudiant voluntari amb motivació per pertànyer al Consell.

Les accions del Consell es donen en 3 línies principals:

  1. La representació de l’alumnat dins de la pròpia facultat vetllant pels seus interessos i actuant d’interlocutor amb els càrrecs de la facultat.
  2. L’organització d’activitats, tallers, campanyes, jornades, etc. Que pugin ser d’interès ludicoformatiu per a l’alumnat de la facultat.
  3. La representació dels nostres estudiants a totes aquelles organitzacions externes de les que el Consell en formi part. És dins d’aquesta línia on el Consell representa els estudiants del grau de medicina formant part del CEMCAT.

Si voleu conèixer més sobre nosaltres, us animem a seguir-nos a les nostres xarxes socials!

Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic: cem.medicina@uab.cat
* Instagram: @cemeduab

DELEGACIÓ D’ESTUDIANTS DE MEDICINA DE BELLVITGE

Universitat i Facultat en la que actua: Campus Bellvitge de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB)
Acrònim: UB:EMB
Descripció:
La Delegació d’Estudiants de Medicina Campus Bellvitge (UB:EMB) és l’òrgan de representació dels estudiants de Medicina del Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona

Cada cert temps, la Delegació es reuneix en assemblea on s’estableixen les línies generals d’actuació que permetin a l’Associació complir els seus objectius. També treballem en grups de treball per a facilitar l’obtenció dels fins de l’Associació.

També representem els estudiants de Medicina del Campus Bellvitge en òrgans externs com ara el Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya (CEMCAT) i el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

Mètodes de Contacte:
* Correu electrònic: delegacio.medicina.bellvitge@gmail.com
* Instagram: @ubemb
* Twitter: @ubemb_