Difusió i Imatge Corporativa

L’actual coordinadora d’aquest Grup de Treball és Clàudia González Solano (UAB)

Podeu contactar amb la coordinadora del Grup de Treball a través del seu correu electrònic difusio.cemcat@gmail.com