Difusió i Imatge Corporativa

Difusió i Imatge Corporativa neix de la necessitat de crear una comunicació amb l’estudiantat de Medicina. Fem arribar informació que considerem rellevant pels futurs professionals. 

Actualment, els nostres mètodes de difusió són, principalment, Instagram i la nostra pàgina web. També fem arribar informació via WhatsApp a persones de referència de cada Facultat, les quals faran una difusió dins de la seva Universitat.

A les Jornades d’Estudiants de Medicina de Catalunya del novembre del 2021, es va decidir ampliar aquest Grup de Treball i que s’abordés també la Imatge Corporativa. Com a futur projecte volem reformar l’aparença del CEMCAT, ja que hem canviat molt com a organització en els darrers anys i necessitem una nova imatge que ens representi.

L’actual coordinadora d’aquest Grup de Treball és la Lídia Ramos Miró (UB – Bellvitge).

Si necessiteu qualsevol informació, podeu contactar amb nosaltres via: