Enquestes Clínques

Aquest grup de treball neix del convenciment que les pràctiques clíniques són un dels pilars fonamentals de la carrera de medicina i que és important que, com a estudiants, ens impliquem per tal d’intentar que siguin de la màxima qualitat i utilitat possible per a la nostra formació.

Gràcies a l’intercanvi d’informacions i opinions que ens permeten les JEMCAT, en múltiples ocasions hem pogut constatar que les pràctiques no es fan de la mateixa manera en tots els hospitals i que, malgrat que hi ha certes característiques comunes, també n’hi ha de diferents. Així mateix, sabem que el grau de satisfacció de l’alumnat pel que fa a les diverses metodologies de pràctiques tampoc no és homogeni entre les facultats.

L’objectiu d’aquest grup de treball, per tant, és el d’analitzar quins són els punts forts de les pràctiques clíniques de cada facultat -mitjançant enquestes a l’alumnat- per elaborar un informe resum que indiqui allò més ben valorat pels estudiants (pel que fa a la seva formació) i distribuir-lo entre les diferents facultats. Ben segur que, totes elles, tenen punts a exportar i d’altres a millorar. Així doncs, aquelles facultats que ho vulguin, podran incorporar o modificar certes característiques de les pràctiques en favor de la nostra formació com a estudiants de medicina.

Durant els últims dos anys, aquest grup de treball ha estat pausat -degut a la pandèmia- i s’ha reactivat a les JEMCAT del novembre del 2021. Actualment, ja està preparada l’enquesta de les pràctiques de cardiologia -que actuarà com a assignatura pilot- i que està prevista de ser distribuïda durant el curs 2021-2022 tan bon punt les diferents facultats completin els períodes de pràctiques en aquesta especialitat.


Si voleu més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres!

Les actuals coordinadores del Grup de Treball són:

  • Arnau Fargas (UAB)
  • Helena Ramírez (UB – Bellvitge)

Contacte: enquestes.cemcat@gmail.com