Projectes

El CEMCAT, per poder dur a terme els seus fins i activitats, pot crear grups de treball o comissions que tinguin com a missió exclusiva el compliment d’un projecte d’activitat concreta decidit en Assamblea General (JEMCAT).

Els GdTs es constitueixen a proposta de qualsevol estudiant de medicina en una Assemblea General, organisme que a més decidirà quins són els seus objectius i qui seran les persones encarregades de coordinar-lo (ha d’haver almenys una per tal de fundar la comissió).

Els coordinadors de comissió tenen com a tasca l’organització interna d’aquestes, la captació de membres, la proposició i consecució dels objectius de la comissió i l’obligació de rendir comptes periòdicament (com a mínim, en cada AG) a la resta dels membres a través d’un informe.

Depenent del que decideixi l’Assemblea, el GdT es pot dissoldre o pot seguir fent les seves accions per un altre període de 6 mesos abans de ser reavaluat de nou.

Pot participar d’una comissió qualsevol estudiant de medicina que així ho vulgui, sense la necessitat de ser representants de les sòcies al CEMCAT.

Si vols participar en algun dels projectes en actiu, pots contactar amb les coordinadores de cada comissió/GdT, amb algun membre de la Comissió Executiva o a través de la pàgina Contacte