Estructura

El CEMCAT s’encarrega de la representació a nivell autonòmic i davant dels òrgans de govern catalans de l’Alumnat de Medicina de les vuit facultats existents a Catalunya i pertanyents a les següents universitats:

  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat de Barcelona
  • Universitat de Lleida
  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat Internacional de Catalunya
  • Universitat de Girona
  • Universitat Pompeu Fabra – Universitat Autonòma de Barcelona
  • Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

El CEMCAT com a associació defineix a les seves sòcies com cadascuna de les Organitzacions d’Estudiants del Grau de Medicina de les diferents universitats ja mencionades.

Aquestes organitzacions actuen representant l’opinió de l’alumnat i han d’estar degudament acreditades per a desenvolupar aquesta funció per part de les Facultats on s’imparteixi el grau de Medicina.

Com les sòcies no són persones físiques, aquestes actuen a través de les representants. Aquestes es defineixen com cada estudiant acreditata com a portaveu per part de la seva Delegació d’Alumnes, Consell d’Estudiants o òrgan equivalent.

Així doncs, cada delegació d’estudiants té dret a tenir representants al CEMCAT que podran assistir a les dues Assemblees Generals (denominades JEMCAT) que es realitzen semestralment on tindran veu i vot.

Tot i això, aquestes assembles estan obertes a tots els estudiants de medicina, que hi poden participar amb veu, però sense vot.

A banda de la participació en les Assemblees Generals, l’alumnat de medicina pot participar en els diferents grups de treball de l’associació sense la necessitat de complir els requisits per considerar-se membre o representant.

Els acords presos en assamblea són executats per la Comissió Executiva. Aquesta està formada per diferents persones de cada Delegació i es renova cada any.