Documents legals

En aquesta pàgina es mostren els documents legals que han de ser públics.

Estatuts

Els estatuts d’una associació són la norma bàsica que regula el seu funcionament i els drets i deures dels seus associats. Estan per sobre del Reglament de Règim intern i es troben inscrits en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya.
Data d’aprovació: Octubre 2020

Altres documents

Els documents sobre el finançament i els convenis els podreu trobar en les pàgines homònimes.