Conclusions de les XXX JEMCAT

Els dies 7 i 8 de novembre hem tingut les Jornades d’Estudiants de Medicina de Catalunya, via telemàtica!

Fa unes setmanes vam preguntar als estudiants de totes les facultats les seves opinions sobre alguns temes que considerem clau i importants, i aquí podeu veureu les conclusions i com ens hem posicionat. També podeu consultar els posicionament sencers a la pàgina corresponent.

Pràctiques clíniques

 • Demanem una formació activa de l’alumnat de medicina a les pràctiques clíniques.
 • Defensem l’existència d’un rol docent reconegut en els professionals mèdics.
 • Ens posicionem a favor de la formació personalitzada, evitant la massificació.
 • Defensarem la continuació de les pràctiques clíniques en situacions excepcionals.

Finançament del sistema sanitari català

 • Ens posicionem en contra de la privatització del sistema sanitari català.
 • Rebutgem la despesa pública destinada a la subcontractació d’empreses privades.
 • Defensem el finançament públic dels serveis complementaris (odontologia, podologia, psicologia…)
 • Exigim la protecció de la qualitat docent, afectada per a les retallades.
 • Demanem una major inversió i una gestió eficient dels recursos en temàtica de salut.

Numerus Clausus

 • D’entrada ens posicionem en contra de l’augment del nombre total d’estudiants de medicina.
 • Si això es complís, no estaríem en contra que s’obrissin noves facultats.
 • A més a més, estaríem a favor de l’augment d’estudiants de medicina, sempre que fos proporcional a l’augment de l’oferta de places MIR.

Feminisme i igualtat de gènere

 • Ens posicionem a favor del feminisme, i per tant, en contra de qualsevol tipus de desigualtat en qualsevol àmbit: ja sigui l’entorn universitari, l’educació impartida, el personal docent, l’àmbit sanitari i la investigació.
 • Demanem que es desenvolupin departaments de gènere i igualtat a universitats, hospitals i col·legis de metges a Catalunya, amb presència, veu i vot de l’alumnat.

Accés a la Universitat

 • Ens posicionem a favor de la proposta de la conselleria d’incloure una Prova d’Aptitud Personal (PAP) per a poder entrar al Grau de Medicina
 • Pel que fa a aquesta prova, estem a favor que es valori l’orientació davant el pacient, la col·laboració professional, els valors ètics, el professionalisme i l’orientació social.