XXXI JEMCAT

Els passats dies 24 i 25 d’abril de 2021 vam celebrar la nostra XXXI assemblea (JEMCAT) de manera telemàtica. En aquesta ens vam reunir representants de la majoria d’universitats catalanes on s’hi ofereix el grau de Medicina. 

En aquesta assemblea, la comissió executiva de la nostra associació i les coordinacions dels grups de treball van rendir comptes sobre el que s’ha fet durant aquest semestre i quins són els plans de futur pel següent semestre i a llarg termini. 

D’una banda, cadascuna de les sòcies de la nostra associació (delegacions d’estudiants de medicina) van explicar quines han estat els seus projectes. Aquest espai va servir perquè les delegacions agafem idees de projectes i compartim experiències que han estat útils pels estudiants de medicina als que representem. 

D’altra banda, vam comptar amb un espai de reflexió i debat obert per tal de parlar quins són els reptes als que s’estan enfrontant les delegacions i el CEMCAT, com solucionar-los, quina ha de ser la ruta de l’Associació en els pròxims mesos… 

També vam rebre la visita d’algunes de les associacions externes amb les que col·laborem (MutualMedical, CEEM, AECS i AEEE) i ens van explicar què feien en les seves associacions i quin és l’estat dels projectes que tenim en comú. També vam aprofitar per ratificar els convenis que s’han signat amb aquestes en els darrers mesos.

Després d’això es van organitzar uns tallers sobre dos dels grups de treball en actiu: #Faigmedicina i Difusió. Les coordinadores de cada grup de treball van preparar unes activitats per donar a conèixer-los i animar a la gent a participar-hi activament. 

Ja per acabar vam realitzar la sessió de votacions en la que es va aprovar una modificació del RRI proposada per la CE, la certificació de sòcies requerida pel canvi en els estatuts i la candidatura a secretaria (perquè l’anterior secretaria va haver de dimitir per causes personals). 

La proposta de reforma del RRI , les certificacions de sòcies presentades i la candidatura de Lídia Ramos Miró (estudiant de UB Bellvitge) a Secretaria es van aprovar!

Va quedar vacant la candidatura a seu de les pròximes JEMCAT (XXXII), que serà presentada i votada en una Assemblea General Extraordinaria.